KURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLER


        AMAÇ:

          Hizmet verdiğimiz hastalarımızın ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamak, modern tetkik, teşhis ve tedavi cihazlarıyla donatılmış, çalışan ve hasta memnuniyetinin üst düzeyde olduğu, yasal mevzuat ve kalite                  yönetim  şartları doğrultusunda sürekli iyileşen hastane olmak temel amacımızdır.

        HEDEFLER:

 1. Hizmet kalite puanımızı arttırmak
 2. Komitelerin belirlenen zamanda toplanmasını sağlamak
 3. Revize edilecek dosyaların %100 revizyonunu sağlamak
 4. Düzenleyici ve önleyici faaliyetler formunun kullanımını arttırmak
 5. Mavi kod olay yerine ulaşma süresini 3dk altında olmasını sağlamak
 6. Masa başı ve saha tatbikatlarının uygulanmasını sağlamak
 7. Düzenlenen eğitimlere %90 katılımın sağlanması
 8. Hasta memnuniyet oranını % 95'in üzerinde tutmak
 9. Çalışan memnuniyet oranını %90'ın üzerinde tutmak
 10. Hastalardan alınan her türlü işlem öncesinde rıza(onam) formu alma oranının

  %100 olmasını sağlamak.

 11. Kişisel koruyucu ekipman kullanım oranının %100 olmasını sağlamak.
 12. Personelimizin sağlık taramalarını %100 yaptırmalarını sağlamak13. Her konuda hastaların bilgilendirilmesini sağlamak ve mahremiyetin korunmasına önem verilmesini sağlamak
 1. Düşen hasta oranını % 0 oranında tutmak.
 2. Yatan hasta bakım planlarının %100 hazırlanmasını sağlamak
 3. Hasta/yakınlarının eğitimlerinin %100 yapılmasını sağlamak.
 4. Hastaların güvenli transferini sağlamak.
 5. Temizlik personelinin yapılan temizlik çizelgelerine uyum oranını %100’eçıkarmak